Påmelding solister 2023

Deltakeravgift: 500 kr. pr. solist
(Nedre aldersgrense for solister er 6. klasse)

Merk at total durata er som følger:
Klasse 1 (barneskole – 6. og 7. klasse) – inntil 7 minutter
Klasse 2 (ungdomsskole) – inntil 7 minutter
Klasse 3 (videregående skole) – inntil 9 minutter

Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, får du en bekreftelse på e-post innen noen dager. Solister må i tillegg sende noter til akkompagnatør. Disse sendes til voksenfestivalen@voksen.no. Påmeldingen for solistene er ikke fullført før noter er sendt inn.

Kontakt oss: voksenfestivalen@voksen.no