Reglement


Formålet med festivalen er å øke spilleglede og samspillsforståelse gjennom å opptre som solist eller i ensemble.

Ensemblene kan bestå av 2–10 musikanter og spiller uten dirigent. Solistene får tilbud om pianoakkompagnement.

Festivalen er primært for blåsere og slagverkere, men man kan søke om å delta med andre instrumenter i ensemblene dersom blås og/eller slagverk inngår i besetningen.

Det er ikke mulig for ensemblene å få akkompagnement, men en pianist kan inngå som deltaker og medlem av ensemblet.

DET SPILLES I TRE KLASSER:

Klasse 1: Barneskole
Klasse 2: Ungdomsskole
Klasse 3: Videregående skole

Øvre aldersgrense er 3. klasse vgs (født i 2004 for Voksenfestivalen 2023).
For Solister klasse 1 er nedre aldersgrense 6. klasse.

Dersom det er deltagere fra flere aldersklasser i et ensemble, stiller ensemblet i den klassen der flertallet av deltagerne aldersmessig hører hjemme.

TID PÅ SCENEN:

Klasse 1: inntil 7 minutter
Klasse 2: inntil 7 minutter
Klasse 3: inntil 9 minutter

BEDØMMING:

To fagdommere gir en skriftlig tilbakemelding på fremførelsen. Denne er formet slik at den er til hjelp i videre arbeid. I klasse 2 og 3 rangerer dommerne de tre beste fremførelsene.

Kontakt oss: voksenfestivalen@voksen.no