Invitasjon

Velkommen til Voksenfestivalen for solister og ensembler lørdag 28. januar 2023! Dette er niende gang Voksenfestivalen arrangeres – med deltakere fra hele Osloområdet!

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er fb_liten.jpg

Tid og sted: Lørdag 28. januar 2023 fra kl. 10 i Voksen kirke (Jarbakken 7, Oslo)
Påmeldingsfrist: 7. januar 2023
Deltakeravgift: 500 kr. pr. solist / 700 kr. pr. ensemble
Pianoakkompagnement (for solister): 200 kr.

Ensemblene kan bestå av 2-10 deltakere.

Solistene får tilbud om pianoakkompagnement. Merk at det settes av tid til gjennomspilling med akkompagnatør på ettermiddag/kveld fredag 27. januar.

DET SPILLES I TRE KLASSER:

Klasse 1: Barneskole*
Klasse 2: Ungdomsskole
Klasse 3: Videregående skole

* Solister fra 6. klasse

Dersom det er deltagere fra flere aldersklasser i et ensemble, stiller ensemblet i den klassen der flertallet av deltagerne aldersmessig hører hjemme.

TID PÅ SCENEN:

Klasse 1: inntil 7 minutter
Klasse 2: inntil 7 minutter
Klasse 3: inntil 9 minutter

BEDØMMING:

To fagdommere gir en skriftlig tilbakemelding på fremførelsen. Denne er formet slik at den er til hjelp i videre arbeid. I klasse 2 og 3 rangerer dommerne de tre beste fremførelsene. Dommere bekjentgjøres senere. Se også konkurransereglementet.

PREMIER:

Gavekortpremier.
Vinner av Solister klasse 3 tilbys et solistoppdrag med elitekorpset, Opus 82.
Vinner av Ensembler klasse 3 tilbys en masterclass.

Kontakt oss: voksenfestivalen@voksen.no