Påmelding ensembler 2023

Deltakeravgift: 700 kr. pr. ensemble

Merk at total durata er som følger:
Klasse 1 (barneskole) – inntil 7 minutter
Klasse 2 (ungdomsskole) – inntil 7 minutter
Klasse 3 (videregående skole) – inntil 9 minutter

Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, får du en bekreftelse på e-post innen noen dager. Ensemblene trenger ikke sende inn noter.

Kontakt oss: voksenfestivalen@voksen.no